Ray hộp Hafele S2 chức năng nhấn mở màu trắng 552.55.716

677.820