Ray hộp Hafele S2 chức năng giảm chấn màu xám 552.55.306

755.040