Ray hộp Hafele S2 chức năng giảm chấn màu trắng 552.55.706

755.040