Ray hộp Hafele S1 chức năng nhấn mở màu xám 552.35.335

643.500