Ray hộp Hafele S1 chức năng nhấn mở Màu Trắng 552.55.703

643.500