Ray hộp Hafele S1 chức năng giảm chấn Màu Xám 552.55.300

574.860