Ray hộp Hafele S1 chức năng giảm chấn màu xám 552.49.316

574.860