Ray hộp Hafele S1 chức năng giảm chấn Màu Trắng 552.55.700

574.860