Ray hộp Hafele S1 chức năng giảm chấn màu trắng 552.49.716

574.860