Ray hộp Hafele ALTO Màu trắng H199x500mm 552.79.785

666.666