Ray hộp Blum cho tủ hẹp màu trắng 551.23.714

2.047.360