Ray hộp Alto với thành kính H199 màu trắng mờ, chiều dài 500 mm Hafele 552.03.795

540.540