Ray hộp Alto với thành kính H199 màu trắng mờ, chiều dài 300 mm Hafele 552.03.791

459.888