Ray hộp Alto-S nhấn mở màu xám đậm chiều cao 80mm với thanh vuông Hafele 552.55.323

677.820