Ray hộp Alto-S nhấn mở màu xám đậm chiều cao 80mm Hafele 552.36.335

643.500