Ray hộp Alto-S nhấn mở màu trắng mờ chiều cao 80mm với thanh vuông Hafele 552.55.723

677.820