Ray hộp Alto-S nhấn mở màu trắng mờ chiều cao 80mm Hafele 552.36.735

643.500