Ray hộp Alto-S màu trắng mờ, cơ cấu nhấn mở, chiều cao 170mm Hafele 552.36.755

789.360