Ray hộp Alto-S màu trắng mờ, cơ cấu nhấn mở, cao 120mm Hafele 552.36.745

686.400