Ray hộp Alto-S màu trắng mờ, cơ cấu giảm chấn, chiều cao 170mm Hafele 552.35.785

703.560