Ray hộp Alto-S màu trắng mờ, cơ cấu giảm chấn, cao 120mm Hafele 552.35.775

613.470