Ray hộp Alto-S màu trắng mờ, chiều cao 170mm với thanh vuông Hafele 552.55.725

1.347.060