Ray hộp Alto-S giảm chấn màu xám đậm chiều cao 80mm với thanh vuông Hafele 552.55.318

755.040