Ray hộp Alto-S giảm chấn màu trắng mờ chiều cao 80mm với thanh vuông Hafele 552.55.718

755.040