Ray hộp Alto-S giảm chấn màu trắng mờ chiều cao 80mm Hafele 552.35.365

574.860