Ray Hộp Alto-S Giảm Chấn, Chiều Cao Thành Hộp 80 Mm 552.49.716

552.750