Ray hộp Alto màu xám đậm, chiều cao 84 mm Hafele 552.75.005

556.842