Ray hộp Alto màu xám đậm, chiều cao 84 mm Hafele 552.03.085

797.837