Ray hộp Alto màu xám đậm, chiều cao 135 mm Hafele 552.77.085

567.996