Ray hộp Alto màu trắng mờ, chiều cao 84 mm Hafele 552.75.701

450.450