Ray hộp Alto màu trắng mờ, chiều cao 84 mm Hafele 552.03.785

738.738