Ray hộp Alto màu trắng mờ, chiều cao 84 mm Hafele 552.03.781

658.086