Ray hộp Alto màu trắng mờ, chiều cao 135 mm Hafele 552.77.781

450.450