Ray đôi trượt trên 2500mm Häfele 400.52.026

426.660