Ray dẫn hướng trên cho cửa dày 26-32mm 401.30.622

585.000