Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 450mm 423.53.746

315.084