Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 400mm 423.53.741

310.849