Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở 3/4 – 270mm 550F2700B 423.53.728

353.122