Nắp chụp tay nắm dạng thanh nhôm Hafele 126.37.937

Mô tả

NẮP CHỤP TAY NẮM DẠNG THANH NHÔM HAFELE

Phiên bản: bên phải
Màu hoàn thiện: Mạ màu đen