Mắt thần cho cửa gỗ 35-55mm 489.70.434 không nắp che

Mô tả

Mắt thần Hafele không có nắp che
Chất liệu: Hợp kim kẽm
Góc nhìn: 200 độ
Màu sắc: Màu inox mờ
Loại cửa: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm
Độ dàu cửa: 35-55mm
Đóng gói: Vĩ ép nhựa