Phuộc hơi cao cấp cho giường đôi Hafele 271.95.233

11.041.800