Phụ kiện rổ kéo lọt lòng rộng Kessebohmer 400mm Wire basket 540.26.253

4.070.000