Phụ Kiện Rổ Chứa Dụng Cụ Vệ Sinh Portero 2 545.48.261

5.605.050