Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 862mm Hafele 642.19.928

29.509.920