Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 562mm Hafele 642.19.927

28.690.561