Phụ kiện giường xếp mở ngang 900×2000 mm Hafele 271.97.341

4.573.140