Phụ kiện giường xếp mở ngang 1400×2000 mm Hafele 271.97.340

4.755.894