Phụ kiện giường xếp mở dọc 1600×2000 mm Hafele 271.97.323

4.512.222