Phụ kiện cho ngăn kéo dưới chậu rửa màu trắng Hafele 547.66.772

102.960