Phụ kiện cho giường gấp – Giường đôi 1220×2000 mm Hafele 274.52.224

24.282.720